KRIK
PROSUDI KO SUDI
PREDMETI
SUDIJE (51)
Šta su zastavice?
O projektu
PodržiKRIK
 VRHOVNI SUD
  PREDSEDNICA SUDA
Jasmina Vasović  1  
  KRIVIČNO ODELJENJE
Bata Cvetković Predsednik odeljenja
Aleksandar Stepanović  2
Biljana Sinanović  1
Bojana Paunović  1    2
Dubravka Damjanović
Gordana Kojić  2
Milena Rašić  1
Miroljub Tomić  1
Svetlana Tomić Jokić  1
Tatjana Vuković  1
 VIŠI SUD U BEOGRADU
  PREDSEDNIK SUDA
Dragan Milošević  1    3
  POSEBNO ODELJENJE ZA ORGANIZOVANI KRIMINAL
Svetlana Aleksić Zamenica predsednika suda i predsednica odeljenja  1
Bojan Mišić
Danko Laušević  1  
Dragan Mirković  2
Dušan Milenković
Mirjana Ilić
Nataša Albijanić
Siniša Petrović  3
Slađana Marković
Snežana Nikolić Garotić  2
Velimir Lazović  2
Vinka Beraha Nikićević  1
Vladan Ivanković
Vladimir Duruz  1
Vladimir Mesarović  1    1
Zoran Ganić
Zoran Šešić  1    2
Zorana Trajković
  POSEBNO ODELJENJE ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE
Zoran Bursać Predsednik odeljenja
Ljudmila Miljković
Milan Grkinić  1
Svetlana Kovačević
 APELACIONI SUD U BEOGRADU
  PREDSEDNIK SUDA
Duško Milenković  1  
  POSEBNO ODELJENJE ZA ORGANIZOVANI KRIMINAL
Milimir Lukić Predsednik odeljenja  3
Dragan Ćesarović  1  
Dušanka Đorđević
Maja Ilić  1
Marko Jocić
Mirjana Popović  1    2
Snežana Jovanović  1  
Sretko Janković  1    1
Zdravka Đurđević  1
 BIVŠE SUDIJE OVIH ODELJENJA
Dejan Terzić Nije više sudija Posebnog odeljenja za organizovani kriminal Višeg suda u Beogradu
Dragomir Gerasimović Nije više sudija Posebnog odeljenja za organizovani kriminal Višeg suda u Beogradu  2
Marija Aranđelović Jureša Oslobođena sudijske funkcije dok je u VSS
Vera Vukotić Nije više sudija
Vesna Petrović Nije više sudija
Vučko Mirčić Nije više sudija  1    2
Zoran Savić Nije više sudija  3    3
Izrada ove baze i rad na njoj finansiran je iz projekata nekoliko donatora: Delegacija Evropske unije u Srbiji, Ambasada Holandije u Srbiji u okviru MATRA programa i Švedska.
„Prosudi ko sudi“ je projekat portala KRIK
Copyright © 2020 Mreža za istraživanje kriminala i korupcije - KRIK